Bacheloroppgave i digital kultur – Klassisk retorikk i en visuell verden

Webdesigns betydning for organisasjonens troverdighet

De fleste bedrifter, til og med enkeltpersoner, har sine egne hjemmesider. Det blir derfor en stor konkurranse om oppmerksomheten. Hva må man gjøre for å få mest mulig oppmerksomhet og besøkende? Kommunikasjonsprosessen blir her sentral. En kommunikasjonsprosess handler om hvordan en avsender når frem til sin mottaker med sitt budskap. En kommunikasjonsprosess kommer til syne når man holder en tale, men vises også i skriftlige tekster og visuelle elementer. Originalt sett handler retorikken om kunsten å tale eller vitenskapen om kunsten å tale. I følge Aristoteles må man inkludere tre retoriske bevismidler i en tale, som han kaller ethos, pathos og logos, for å kunne overbevise et publikum (Andersen 1995, 33). Jeg vil overføre denne kommunikasjonsprosessen fra klassisk retorikk til den visuelle verden for å analysere hvordan visuelle elementer i webdesign påvirker kommunikasjonsprosessen på nett.

Les hele min bacheloroppgave her.